top of page
Search
  • AllSky

Fem effektive tiltak mot dataangrepNasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) beskriver fem effektive tiltak mot dataangrep som systemeiere bør benytte for å beskytte systemer mot internett-relaterte datangrep.

1. Installer sikkerhetsoppdateringer så fort som mulig, og mest mulig automatisk.

2. Ikke tildel adminstrator-rettigheter til sluttbrukere

3. Ikke tillat bruk av svake passord, og bruk multifaktorautentisering der det er mulig.

4. Fas ut eldre IKT produkter.

5. Tillat kun programvare som er godkjent av virksomheten eller enhetsleverandøren.


Les mer om disse tiltakene hos NSM:
63 views

Recent Posts

See All

留言


留言功能已關閉。
bottom of page